De Persoon achter 'De Grote Pimpaljoen'

 

 

Daan Asly Van Asselberghs is een door het leven gevormde 'levensfilosoof' .

Geboren onder het sterrenteken Ram in Zon en Vis in Maan, was hij de eerste helft van zijn leven een heel introverte persoon die heel wat obstakels op zijn levenspad tegenkwam, die hij vroeger onbewust en nu bewust gebruikt als signalen om levens-creatief te werk te gaan.

Zo werd Daan als Danny geboren op 2 april 1962 en koos hij bewust 55 jaar later zijn voornaam officieel te veranderen naar Daan, dit om zijn 'hergeboorte in zichzelf' te benadrukken en om als de extraverte Daan erkenning te krijgen!

Eenmaal herboren in zichzelf kon Daan niet anders dan het pad van 'signalen' te blijven volgen, signalen die hij bewuster ging gebruiken en die hij mede door de prachtige boeken van 'Christiane Beerlandt' kan ontleden en begrijpen!

Daan wil in de eerste plaats een voorbeeld zijn voor anderen, en hen probeert te triggeren om ook hun pad te volgen, en zo op hun waarheidsfrequentie te leven in plaats van het pad te volgen dat ons door de 'schijn maatschappij' waarin wij leven, wordt opgedrongen.

 

Om zijn voornaam te veranderen diende hij een gemotiveerde brief te schrijven naar het ministerie van justitie :

 

 

Aanvraag en motivatiebrief voor een verandering van voornamen.


Betreft ondergetekende, ‘Danny leontine Francis’ Van Asselberghs met rijksregisternummer: 62.04.02-.... die zijn voornamen wil veranderen naar: ‘Daan Asly’ Van Asselberghs.

 

Gericht naar de Federale Overheidsdienst Justitie,


Geachte Mevrouw,
Geachte heer,


Met dit schrijven richt ik mij tot jullie dienst voor aan aanvraag tot verandering van mijn voornamen.
Bij mijn geboorte werden mij volgende voornamen toegewezen: Danny Leontine Francis, deze wil ik gemotiveerd en doelbewust veranderen naar: Daan Asly.


Mijn motivatie hierbij is dat ik na een lange introverte periode in mijn leven waarbij ik steeds onvoorwaardelijk naar anderen toe handelde zonder mezelf te begrenzen, en waarbij ik mezelf in de eerste plaats door mijn eigen omgeving psychisch en fysisch liet mishandelen, later gevolgd door enkele mislukte relaties, nu ben uitgegroeid en in mezelf herboren , een extraverte persoonlijkheid heb ontwikkeld, waar ik met respect voor mezelf en voor anderen mijn eigen leven in handen heb genomen.
Nu ik bewust als ‘levensfilosoof’ mijn levensverhaal gebruik om anderen aan te sporen om ook zichzelf te vinden, en hun eigen pad te bewandelen, hetgeen henzelf op allerlei vlakken ten goede komt, zoals gezondheid, tevreden door het leven gaan enzovoort, wil ik dit ook bevestigen door de bewuste stap te zetten mijn voornamen te veranderen.


De laatste jaren kent men mij dan ook als ‘Daan’ de tweede voornaam ‘asly’ kies ik bewust als herinnering maar ook om de kleine jongen in mezelf te koesteren en de genegenheid te geven die hij verdient maar veel te weinig gekregen heeft.
Ik kan me inbeelden dat jullie niet dagelijks zulks een motivatie krijgen als voornaam verandering. Toch wil ik hierbij een voorbeeld stellen om meer en meer mensen zich bewust te maken dat het zo belangrijk is bij zichzelf te beginnen, en durven naar zichzelf te kijken in plaats van de problemen steeds in anderen hun schoenen te schuiven. Hierbij verwijs ik dan ook bewust naar mijn formulering dat ik mezelf (al was het onbewust) heb laten psychisch en fysisch mishandelen, zonder anderen een verwijt te maken, het is aan de anderen hun les hieruit te leren.
Hopend U hierbij te kunnen overtuigen tot het veranderen van mijn voornamen groet ik U oprecht.


Danny Van Asselberghs,

Gent 14 februari 2017